Box Art
Welcome to RetroTracks
- Remember that awesome tune? We do too.
Home Search Music Systems Artists Forum
Music Tracks
Game Box Art Thumbnail

Super Smash Bros. Brawl

Release Year: 2008 Tracks: 329
Total Size: 1242MB
Added: May 18th 2016
Composers: Akihiro Honda, Akira Miyagawa, Akito Nakatsuka, Arata Iiyoshi, Asuka Ohta, Atsushi Yoshida, Atsuyoshi Isemura, Chika Sekigawa, David Wise, Eveline Fischer, Hajime Wakai, Hideaki Kobayashi, Hideaki Shimizu, Hideki Naganuma, Hidenori Shoji, Hirokazu Ando, Hirokazu Tanaka, Hironobu Inagaki, Hiroyuki Togo, Iwao Matsumoto, Jun Fukuda, Jun Ishikawa, Jun Senoue, Kanako Teramae, Kazuki Muraoka, Kazumi Totaka, Keigo Ozaki, Kenichi Okuma, Kenichi Tokoi, Kenji Ito, Kenji Yamamoto, Kenta Nagata, Kentaro Ishizaka, Koji Hayama, Kōji Kondō, Kouichi Kyuma, Lee Jeon Myung, Mahito Yokota, Masaaki Iwasaki, Masafumi Takada, Masahiro Ikariko, Masaru Tajima, Masato Kouda, Masato Nakamura, Michiko Naruke, Minako Hamano, Motoi Sakuraba, Naoko Mitome, Naoto Miyatake, Nobuo Uematsu, Norihiko Hibino, Noriyuki Iwadare, Richard Jacques, Ryo Nagamatsu, Ryoji Yoshitomi, Seiji Momoi, Shinobu Tanaka, Shogo Sakai, Shota Kageyama, Soyo Oka, Spencer Nilsen, Tadashi Ikegami, Takahiro Nishi, Takanari Ishiyama, Takashi Kouga, Takuto Kitsuta, Taro Bando, Tomoko Sasaki, Tomoya Ohtani, Toru Minegishi, Toshiyuki Sudo, Tsukasa Masuko, Yasufumi Fukuda, Yasunori Mitsuda, Yoko Shimomura, Yoshie Arakawa, Yoshinori Kawamoto, Yoshito Hirano, Yuka Tsujiyoko, Yukio Kaneoka, Yusuke Takahama, Yutaka Iraha, Yuzo Koshiro
No comments yet. Add your own here.
Play Download 03:45
0² Battle
Koji Hayama
Nintendo Wii
Play Download 04:24
2-00 a.m.
Tomoko Sasaki
Nintendo Wii
Play Download 00:56
25m BGM
Yukio Kaneoka
Nintendo Wii
Play Download 00:12
75m - Donkey Kong Appears
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 01:25
Adventure Map
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 01:54
Against the Dark Knight
Atsushi Yoshida, Kanako Teramae, Naoko Mitome
Nintendo Wii
Play Download 06:22
Ai no Uta
Iwao Matsumoto
Nintendo Wii
Play Download 01:33
Ai no Uta (French Version)
Iwao Matsumoto
Nintendo Wii
Play Download 04:35
Airship Theme (Super Mario Bros. 3)
Motoi Sakuraba
Nintendo Wii
Play Download 04:28
Airship Theme (Super Mario Bros. 3) (Subspace Emissary Version)
Motoi Sakuraba
Nintendo Wii
Play Download 01:28
All-Star Rest Area
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 04:37
Angel Island Zone
Jun Senoue
Nintendo Wii
Play Download 02:07
Area 6
Hajime Wakai
Nintendo Wii
Play Download 03:07
Area 6 Ver. 2
Hajime Wakai
Nintendo Wii
Play Download 04:48
Ashley's Song
Tomoko Sasaki
Nintendo Wii
Play Download 04:48
Ashley's Song (JP)
Tomoko Sasaki
Nintendo Wii
Play Download 00:12
Assist Trophy - Barbara
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:09
Assist Trophy - Dr. Wright
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 04:04
Attack
Kenji Ito
Nintendo Wii
Play Download 03:50
Balloon Trip
Koji Hayama
Nintendo Wii
Play Download 03:40
Battle for Storm Hill
Mahito Yokota
Nintendo Wii
Play Download 04:20
Battle in the Base
Norihiko Hibino
Nintendo Wii
Play Download 04:49
Battle Scene - Final Boss (Golden Sun)
Motoi Sakuraba
Nintendo Wii
Play Download 03:19
Battle Theme (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 03:11
Battlefield
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:57
Battlefield (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 02:44
Battlefield Ver. 2
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 04:02
Big Blue (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 02:18
Boss Battle
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 04:00
Boss Battle Song 1
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:30
Boss Battle Song 2
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:55
Boss Theme Medley
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 04:21
Brain Age- Train Your Brain in Minutes a Day
Akito Nakatsuka, Minako Hamano
Nintendo Wii
Play Download 03:28
Brain Cleaner
Hidenori Shoji
Nintendo Wii
Play Download 04:00
Bramble Blast
Michiko Naruke
Nintendo Wii
Play Download 02:19
Break Through the Ice
Yoshie Arakawa, Yoshinori Kawamoto
Nintendo Wii
Play Download 05:27
Brinstar (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 04:47
Brinstar Depths (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 03:14
Butter Building
Jun Fukuda
Nintendo Wii
Play Download 06:45
Calling to the Night
Akihiro Honda, Norihiko Hibino
Nintendo Wii
Play Download 00:57
Car Select
Hajime Wakai, Taro Bando
Nintendo Wii
Play Download 03:32
Castle - Boss Fortress (Super Mario World - SMB 3)
Yusuke Takahama
Nintendo Wii
Play Download 03:46
Cavern
Hiroyuki Togo, Kazuki Muraoka, Lee Jeon Myung, Takanari Ishiyama
Nintendo Wii
Play Download 00:11
Character Unlocked!
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:56
Charge! (Wii Play)
Ryo Nagamatsu, Shinobu Tanaka
Nintendo Wii
Play Download 04:26
Checker Knights
Akira Miyagawa
Nintendo Wii
Play Download 04:15
Chill (Dr. Mario)
Masaaki Iwasaki
Nintendo Wii
Play Download 00:18
Classic Clear - All-Star Clear
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 01:22
Classic Clear - All-Star Clear Results Screen
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:52
Classic- Results Screen
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 01:56
Climb Up! And Get The Last Chance!
Taro Bando
Nintendo Wii
Play Download 03:43
Clu Clu Land
Keigo Ozaki
Nintendo Wii
Play Download 02:00
Coin Launcher
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:15
Congratulations!
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:15
Continue
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:59
Corneria
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 04:05
Corneria (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 04:51
Credits
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 04:21
Credits (Full Version)
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Nobuo Uematsu, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:56
Credits (Super Smash Bros.)
Yusuke Takahama
Nintendo Wii
Play Download 06:48
Crimean Army Sortie
Yoshito Hirano
Nintendo Wii
Play Download 02:36
Cruel Brawl
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 05:43
Delfino Plaza
Kōji Kondō
Nintendo Wii
Play Download 01:40
Devil's Call in Your Heart
Hajime Wakai, Taro Bando
Nintendo Wii
Play Download 06:08
Dialga - Palkia Battle at Spear Pillar!
Takahiro Nishi
Nintendo Wii
Play Download 02:20
DK Jungle 1 Theme (Barrel Blast)
Takashi Kouga
Nintendo Wii
Play Download 03:28
Donkey Kong
Hirokazu Tanaka
Nintendo Wii
Play Download 01:40
Douchuumen (Nazo no Murasamejo)
Kōji Kondō
Nintendo Wii
Play Download 02:36
Dr. Mario (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 03:23
Dragon Roost Island
Kenta Nagata
Nintendo Wii
Play Download 02:31
Dream Chaser
Taro Bando
Nintendo Wii
Play Download 01:43
Emerald Hill Zone
Masato Nakamura
Nintendo Wii
Play Download 04:34
Encounter
Yasufumi Fukuda
Nintendo Wii
Play Download 04:48
Ending (Metroid)
Tsukasa Masuko
Nintendo Wii
Play Download 05:09
Ending (Yoshi's Story)
Masafumi Takada
Nintendo Wii
Play Download 04:16
Environmental Noises
Takahiro Nishi
Nintendo Wii
Play Download 03:15
Excite Truck
Kenji Yamamoto, Masaru Tajima
Nintendo Wii
Play Download 04:25
Famicom Medley
Akito Nakatsuka, Hideaki Shimizu, Hirokazu Tanaka, Kenji Yamamoto, Kōji Kondō, Soyo Oka, Yukio Kaneoka
Nintendo Wii
Play Download 05:44
Final Destination
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:07
Final Destination (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 05:52
Final Destination (With Master Hand Intro)
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:21
Final Smash - Donkey Kong
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:17
Final Smash - King Dedede
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:20
Final Smash - Luigi
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
Final Smash - Peach
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 04:21
Fire Emblem (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 06:01
Fire Emblem Theme
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 02:23
Fire Field
Yusuke Takahama
Nintendo Wii
Play Download 03:44
Flat Zone (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 03:56
Flat Zone 2
Kenichi Okuma
Nintendo Wii
Play Download 02:20
Flower Field
Asuka Ohta
Nintendo Wii
Play Download 02:31
Forest - Nature Area
Atsuyoshi Isemura, Hironobu Inagaki
Nintendo Wii
Play Download 05:49
Forest of Hope
Hajime Wakai
Nintendo Wii
Play Download 05:29
Fountain of Dreams (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 03:02
Frozen Hillside
Hirokazu Ando, Jun Ishikawa, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami
Nintendo Wii
Play Download 00:13
Game Over
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:56
Gerudo Valley
Kōji Kondō
Nintendo Wii
Play Download 03:14
Giga Bowser (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 03:35
Go K.K. Rider!
Keigo Ozaki
Nintendo Wii
Play Download 02:50
Golden Forest (1080° Snowboarding)
Kenta Nagata
Nintendo Wii
Play Download 01:27
Golden Hammer
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:38
Gourmet Race
Motoi Sakuraba
Nintendo Wii
Play Download 02:44
Great Temple - Temple
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 03:18
Green Greens (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 01:48
Green Hill Zone
Masato Nakamura
Nintendo Wii
Play Download 03:17
Gritzy Desert
Yoko Shimomura
Nintendo Wii
Play Download 03:25
Ground Theme (Super Mario Bros.)
Kōji Kondō
Nintendo Wii
Play Download 04:12
Ground Theme 2 (Super Mario Bros.)
Masaaki Iwasaki
Nintendo Wii
Play Download 03:23
Gyromite
Kenichi Okuma
Nintendo Wii
Play Download 00:38
Hammer
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 04:58
Hanenbow
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:16
Hanenbow Intro
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:25
Hidden Mountain & Forest
Shota Kageyama
Nintendo Wii
Play Download 03:38
HIS WORLD (Instrumental)
Tomoya Ohtani
Nintendo Wii
Play Download 00:23
Home-Run Contest
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:23
Humoresque of a Little Dog
Masato Kouda
Nintendo Wii
Play Download 04:14
Hyrule Field Theme
Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:43
Ice Climber
Toshiyuki Sudo
Nintendo Wii
Play Download 03:42
Icicle Mountain (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 04:28
Ike's Theme
Chika Sekigawa, Naoko Mitome, Naoto Miyatake, Yoshito Hirano
Nintendo Wii
Play Download 05:51
Jungle Japes (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 06:34
Jungle Level
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 03:58
Jungle Level (Subspace Emissary Version)
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 04:01
Jungle Level Ver.2
Motoi Sakuraba
Nintendo Wii
Play Download 04:03
Kid Icarus Original Medley
Hirokazu Tanaka
Nintendo Wii
Play Download 03:28
King Dedede's Theme
Yoko Shimomura
Nintendo Wii
Play Download 04:10
King K.Rool - Ship Deck 2
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 07:14
Kong Jungle (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 04:09
Lip's Theme (Panel de Pon)
Masafumi Takada
Nintendo Wii
Play Download 04:12
Live & Learn
Jun Senoue
Nintendo Wii
Play Download 03:46
Luigi Circuit
Yasufumi Fukuda
Nintendo Wii
Play Download 03:11
Luigi's Mansion Theme
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 04:15
Mach Rider (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 07:09
Main Theme (Metroid)
Kenji Yamamoto
Nintendo Wii
Play Download 04:38
Main Theme (Metroid) (Subspace Emissary Version)
Kenji Yamamoto
Nintendo Wii
Play Download 03:18
Main Theme (New Super Mario Bros.)
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 02:18
Main Theme (Pikmin)
Hajime Wakai
Nintendo Wii
Play Download 02:49
Main Theme (Star Fox 64)
Yusuke Takahama
Nintendo Wii
Play Download 04:10
Main Theme (Star Fox)
Seiji Momoi
Nintendo Wii
Play Download 02:39
Main Theme (Super Mario 64)
Kōji Kondō
Nintendo Wii
Play Download 04:32
Main Theme (The Legend of Zelda)
Yuzo Koshiro
Nintendo Wii
Play Download 03:31
Main Theme (Twilight Princess)
Toru Minegishi
Nintendo Wii
Play Download 02:14
Mario Bros.
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 02:34
Mario Circuit
Yusuke Takahama
Nintendo Wii
Play Download 03:28
Mario Tennis - Mario Golf
Motoi Sakuraba
Nintendo Wii
Play Download 03:07
Marionation Gear
Masafumi Takada
Nintendo Wii
Play Download 01:58
Menu (Melee)
Hirokazu Ando
Nintendo Wii
Play Download 03:34
Menu (Super Smash Bros. Melee)
Motoi Sakuraba
Nintendo Wii
Play Download 03:23
Menu 1
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:41
Menu 2
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 04:15
Meta Knight's Revenge
Noriyuki Iwadare
Nintendo Wii
Play Download 04:00
MGS4 ~ Theme of Love (Brawl Version)
Akihiro Honda
Nintendo Wii
Play Download 03:16
Midna's Lament
Toru Minegishi
Nintendo Wii
Play Download 02:32
Mii Channel
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 05:03
Mike's Song
Masafumi Takada
Nintendo Wii
Play Download 05:01
Mike's Song (JP)
Masafumi Takada
Nintendo Wii
Play Download 04:49
Molgera Battle
Hajime Wakai
Nintendo Wii
Play Download 03:37
Mona Pizza's Song
Takahiro Nishi
Nintendo Wii
Play Download 03:36
Mona Pizza's Song (JP)
Takahiro Nishi
Nintendo Wii
Play Download 03:57
Mother (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 06:10
Mother 2 (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 03:37
Mother 3 Love Theme
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 03:24
Multi-Man Melee 1 (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 05:47
Multiplayer (Metroid Prime 2)
Kenji Yamamoto
Nintendo Wii
Play Download 03:46
Mute City
Yasufumi Fukuda
Nintendo Wii
Play Download 03:38
Mute City (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 05:06
Norfair
Yuzo Koshiro
Nintendo Wii
Play Download 02:40
Obstacle Course
Shota Kageyama
Nintendo Wii
Play Download 02:12
Obstacle Course (Fall & Winter Variants)
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 04:00
Ocarina of Time Medley
Michiko Naruke
Nintendo Wii
Play Download 01:11
Online Practice Stage
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 04:53
Open Your Heart
Jun Senoue, Kenichi Tokoi
Nintendo Wii
Play Download 06:23
Opening - Menu (Metroid Prime)
Kenji Yamamoto
Nintendo Wii
Play Download 05:54
Opening - Menu (Metroid Prime) (Subspace Emissary Version)
Kenji Yamamoto
Nintendo Wii
Play Download 02:25
Opening (Donkey Kong)
Shota Kageyama
Nintendo Wii
Play Download 03:22
Opening (Super Smash Bros. Melee)
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 03:37
Opening Theme (Wii Sports)
Kazumi Totaka
Nintendo Wii
Play Download 02:28
PictoChat
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 04:29
Planet Colors
Hidenori Shoji
Nintendo Wii
Play Download 04:44
Poké Floats (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 03:29
Pokémon Center
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 03:57
Pokémon Gym - Evolution
Kenichi Okuma
Nintendo Wii
Play Download 03:31
Pokémon Main Theme
Seiji Momoi
Nintendo Wii
Play Download 05:47
Pokémon Stadium (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 03:45
Porky's Theme
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 03:49
Power-Hungry Fool
Atsushi Yoshida, Kanako Teramae, Naoko Mitome
Nintendo Wii
Play Download 01:28
Power-Up Music
Hirokazu Tanaka
Nintendo Wii
Play Download 04:16
Preparing to Advance
Yuka Tsujiyoko
Nintendo Wii
Play Download 02:48
Princess Peach's Castle (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 02:58
Rainbow Cruise (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 03:04
Rainbow Road
Kenta Nagata
Nintendo Wii
Play Download 01:17
Results Display Screen
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 07:55
Ricco Harbor
Kōji Kondō
Nintendo Wii
Play Download 04:48
Right There, Ride On
Hideki Naganuma
Nintendo Wii
Play Download 03:30
Road to Viridian City (From Pallet Town - Pewter City)
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 02:57
Route 209
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 01:44
Save Point
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:41
Scrap Brain Zone
Masato Nakamura
Nintendo Wii
Play Download 03:57
Sector 1
Minako Hamano
Nintendo Wii
Play Download 04:32
Seven Rings In Hand
Kenichi Tokoi
Nintendo Wii
Play Download 03:39
Shaberu! DS Cooking Navi
Toshiyuki Sudo
Nintendo Wii
Play Download 04:52
Shadow Dragon Medley
Keigo Ozaki
Nintendo Wii
Play Download 06:41
Shin Onigashima
Masafumi Takada
Nintendo Wii
Play Download 04:27
Shotgun Kiss
Hidenori Shoji
Nintendo Wii
Play Download 03:10
Skyworld
Arata Iiyoshi
Nintendo Wii
Play Download 04:45
Smashville - DJ K.K.
Kazumi Totaka
Nintendo Wii
Play Download 03:19
Smashville - K.K. Condor
Kazumi Totaka
Nintendo Wii
Play Download 04:55
Smashville - K.K. Cruisin'
Kazumi Totaka
Nintendo Wii
Play Download 04:40
Smashville - K.K. Gumbo
Kazumi Totaka
Nintendo Wii
Play Download 04:39
Smashville - K.K. Western
Kazumi Totaka
Nintendo Wii
Play Download 03:48
Smashville - Rockin' K.K.
Kazumi Totaka
Nintendo Wii
Play Download 05:29
Snake Eater (Instrumental)
Norihiko Hibino
Nintendo Wii
Play Download 04:31
Snowman
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 04:20
Song of Storms
Tsukasa Masuko
Nintendo Wii
Play Download 03:14
Sonic Boom
Spencer Nilsen
Nintendo Wii
Play Download 04:23
Sonic Heroes
Jun Senoue
Nintendo Wii
Play Download 03:17
Space Armada
Kenji Ito
Nintendo Wii
Play Download 02:25
Space Battleground
Yoshie Arakawa, Yoshinori Kawamoto
Nintendo Wii
Play Download 00:10
Special Message
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:36
Squeak Squad Theme
Hirokazu Tanaka
Nintendo Wii
Play Download 02:14
Stage Builder
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:38
Stage Clear - Title (Pikmin)
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 02:43
Star Wolf
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 03:23
Star Wolf (Star Fox- Assault)
Yoshie Arakawa, Yoshinori Kawamoto
Nintendo Wii
Play Download 00:42
Starman
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:14
Step - Subspace
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:27
Step - Subspace Ver.2
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:55
Step - Subspace Ver.3
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:25
Step - The Cave
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:37
Step - The Plain
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 01:16
Sticker Album - Album - Chronicle
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 01:00
Subspace Emissary Ambience
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 01:32
Subspace Emissary Clear
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:17
Super Mario Bros. 3 (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 02:06
Super Smash Bros. Brawl Main Theme
Nobuo Uematsu, Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 04:16
Super Smash Bros. Brawl Main Theme (Extended)
Nobuo Uematsu, Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 04:19
Super Sonic Racing
Richard Jacques
Nintendo Wii
Play Download 02:42
Tal Tal Heights
Yusuke Takahama
Nintendo Wii
Play Download 04:22
Tane no Uta
Iwao Matsumoto
Nintendo Wii
Play Download 01:49
Target Smash!!
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:37
Team Galactic Battle!
Masato Kouda
Nintendo Wii
Play Download 03:01
Temple (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 02:48
Termina Field
Kōji Kondō
Nintendo Wii
Play Download 04:11
Tetris- Type A
Yoko Shimomura
Nintendo Wii
Play Download 04:45
Tetris- Type B
Masafumi Takada
Nintendo Wii
Play Download 03:00
The Dark World
Arata Iiyoshi
Nintendo Wii
Play Download 05:05
The Great Sea
Kenta Nagata
Nintendo Wii
Play Download 02:20
The Hidden Village
Toru Minegishi
Nintendo Wii
Play Download 03:21
The Legendary Air Ride Machine
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 03:40
The Map Page - Bonus Level
David Wise, Eveline Fischer
Nintendo Wii
Play Download 03:10
The Roost
Kazumi Totaka
Nintendo Wii
Play Download 03:40
Theme of Samus Aran, Space Warrior
Masato Kouda
Nintendo Wii
Play Download 05:52
Theme of Solid Snake
Masahiro Ikariko
Nintendo Wii
Play Download 02:35
Theme of Tara
Takahiro Nishi
Nintendo Wii
Play Download 04:27
Title - Ending (Super Mario World)
Shota Kageyama
Nintendo Wii
Play Download 03:33
Title (3D Hot Rally)
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 02:19
Title (Animal Crossing)
Kazumi Totaka
Nintendo Wii
Play Download 03:04
Title (Big Brain Academy)
Toru Minegishi
Nintendo Wii
Play Download 02:59
Title (Kid Icarus)
Kenji Ito
Nintendo Wii
Play Download 03:40
Title (The Legend of Zelda)
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 01:39
Tournament Grid
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 01:33
Tournament Match End
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 01:33
Tournament Registration
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:15
Town Hall and Tom Nook's Store
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 05:07
Trophy Gallery
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 03:36
Tunnel Scene (X)
Yusuke Takahama
Nintendo Wii
Play Download 02:57
Underground Theme (Super Mario Bros.)
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 03:55
Underground Theme (Super Mario Land)
Koji Hayama
Nintendo Wii
Play Download 03:20
Underwater Theme (Super Mario Bros.)
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 04:00
Underworld
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 03:58
Unfounded Revenge - Smashing Song of Praise
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 03:46
Venom (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 00:13
Victory Fanfare - Captain Falcon
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:13
Victory Fanfare - Donkey Kong, Diddy Kong
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:12
Victory Fanfare - Fox, Falco, Wolf
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:14
Victory Fanfare - Ice Climbers
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
Victory Fanfare - Kirby, King Dedede
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:15
Victory Fanfare - Link, Zelda - Sheik, Ganondorf, Toon Link
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:15
Victory Fanfare - Mario, Luigi, Peach, Bowser
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:15
Victory Fanfare - Marth, Ike
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:13
Victory Fanfare - Meta Knight
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:12
Victory Fanfare - Mr. Game & Watch
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:15
Victory Fanfare - Ness, Lucas
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:12
Victory Fanfare - Olimar
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:14
Victory Fanfare - Pikachu, Pokémon Trainer, Lucario, Jigglypuff
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
Victory Fanfare - Pit
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:12
Victory Fanfare - R.O.B.
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:13
Victory Fanfare - Samus - Zero Suit Samus
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
Victory Fanfare - Snake
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:14
Victory Fanfare - Sonic
Hideaki Kobayashi
Nintendo Wii
Play Download 00:15
Victory Fanfare - Wario
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:15
Victory Fanfare - Yoshi
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:21
Victory Is Near
Yoshito Hirano
Nintendo Wii
Play Download 04:10
Victory Road
Motoi Sakuraba
Nintendo Wii
Play Download 02:08
Village of the Blue Maiden
Asuka Ohta, Kōji Kondō
Nintendo Wii
Play Download 03:50
Vs. Marx
Yasunori Mitsuda
Nintendo Wii
Play Download 02:18
Vs. Meta Ridley
Kenji Yamamoto, Kouichi Kyuma
Nintendo Wii
Play Download 02:54
Vs. Parasite Queen
Kenji Yamamoto, Kouichi Kyuma
Nintendo Wii
Play Download 02:33
Vs. Ridley
Yusuke Takahama
Nintendo Wii
Play Download 02:55
Waluigi Pinball
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 03:04
WarioWare, Inc.
Keigo Ozaki
Nintendo Wii
Play Download 00:09
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Intro
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:09
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Outtro
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Song 1
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Song 2
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Song 3
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Song 4
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Song 5
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Song 6
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:10
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Song 7
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:10
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Song 8
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
WarioWare, Inc. - MicroGame$ Song 9
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 05:13
WarioWare, Inc. Medley
Ryoji Yoshitomi
Nintendo Wii
Play Download 05:02
White Land
Arata Iiyoshi
Nintendo Wii
Play Download 02:10
Wii Shop Channel
Kazumi Totaka
Nintendo Wii
Play Download 03:15
Wild Pokémon Battle! (Diamond - Pearl)
Yuka Tsujiyoko
Nintendo Wii
Play Download 03:13
Wild Pokémon Battle! (Ruby - Sapphire)
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 03:22
Wildlands
Shogo Sakai
Nintendo Wii
Play Download 03:41
Winning Road - Roy's Hope
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii
Play Download 04:23
With Mila's Divine Protection (Celica Map 1)
Noriyuki Iwadare
Nintendo Wii
Play Download 03:05
World Map (Pikmin 2)
Yasunori Mitsuda
Nintendo Wii
Play Download 02:36
Yell "Dead Cell"
Norihiko Hibino
Nintendo Wii
Play Download 04:45
Yoshi's Island
Noriyuki Iwadare
Nintendo Wii
Play Download 00:11
Yoshi's Island - Transition to Fall
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
Yoshi's Island - Transition to Spring
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:10
Yoshi's Island - Transition to Summer
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 00:11
Yoshi's Island - Transition to Winter
Keigo Ozaki, Kentaro Ishizaka, Masaaki Iwasaki, Shogo Sakai, Takahiro Nishi, Yutaka Iraha
Nintendo Wii
Play Download 02:56
Yoshi's Island (Melee)
Hirokazu Ando, Shogo Sakai, Tadashi Ikegami, Takuto Kitsuta
Nintendo Wii
Play Download 03:04
You Call This a Utopia!
Kentaro Ishizaka
Nintendo Wii